Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

AKTUALNA OFERTA

 

POŻYCZKI UNIJNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
– kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

—————————————————–

 

PORĘCZENIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI – kliknij, aby dowiedzieć się więcej

——————————————————————

 

 

 1. Poręczenia kredytów i pożyczek związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczeniami są objęte kredyty i pożyczki udzielane przez Instytucje Finansujące, z którymi GPK Sp. z o.o. posiada umowy o współpracy (wykaz IF w zakładce "Partnerzy"). Poręczenie jest udzielane do wysokości 70% kwoty kapitału przyznanego kredytu lub pożyczki na okres spłaty nie dłuższy niż 5 lat.

 2. Poręczenia wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. Poręczenie jest udzielane do wysokości 70% kwoty kapitału przyznanego wsparcia finansowego.

 3. Poręczenia wadiów dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, udzielane za pośrednictwem GPK Sp. z o.o. przez jej partnera biznesowego - Spółkę Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 4. Dostęp do finansowania zewnętrznego dla przedsiębiorców:

  • pożyczki dla mikroprzedsiębiorców działających na rynku nie dłużej niż 5 lat, w wysokości do 100 tyś zł, z przeznaczeniem na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. Oprocentowanie pożyczek będzie udzielane na preferencyjnych warunkach.

  • pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców udzielane przez naszych partnerów biznesowych:

   • Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.:

    • pożyczka obrotowa - kwota pożyczki do 100 tys. zł, okres spłaty, maksymalnie do 12 m-cy

    • pożyczka inwestycyjna - finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia, kwota pożyczki do 500 tys. złotych, brak konieczności posiadania wkładu własnego, dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, okres spłaty - maksymalnie do 96 miesięcy dla pożyczki powyżej 300 tys. zł, do 60 m-cy dla pożyczki do 300 tys. zł

    • pożyczka inwestycyjno-obrotowa – finansowanie do 100% kosztów wartości przedsięwzięcia, kwota pożyczki do 500 tys. zł (w tym 100 tys. zł przeznaczone na wydatki o charakterze obrotowym), dopuszczalny 6-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału, okres spłaty - maksymalnie do 96 m-cy dla pożyczki powyżej 300 tys. zł, do 60 m-cy dla pożyczki do 300 tys. zł

    Więcej informacji dotyczących pożyczek z PK znajduje się na stronie internetowej http://www.poreczeniakredytowe.pl/pozyczki-wrp/

   • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.:
    • pożyczka inwestycyjna - kwota pożyczki do 120 tys. zł, okres spłaty do 60 m-cy, możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych do 3 m-cy,

    • pożyczka obrotowa - kwota pożyczki do 120 tys. zł, okres spłaty do 36 m-cy, możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 m-cy

    • pożyczka na założenie firmy - kwota mikropożyczki do 50 tys. zł na dowolny cel związany z uruchomieniem działalności gospodarczej.

    • pożyczka dla starterów (firm działających krócej niż 6 m-cy), udzielana na cel inwestycyjny lub obrotowy, wysokość pożyczki do 40 tys. zł, okres spłaty: pożyczka inwestycyjna do 60 miesięcy, pożyczka obrotowa do 36 m-cy, możliwa karencja w spłacie rat kapitałowych – do 3 m-cy.

    Więcej informacji dotyczących pożyczek z KPFP znajduje się na stronie internetowej http://kpfp.org.pl/pozyczki/

  • bezzwrotne dotacje dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 lat, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. W ramach oferty zapewniamy szkolenie z zakresu "ABC Biznesu" (podstawowe przepisy prawne dotyczące założenia i funkcjonowania firmy), indywidualne doradztwo biznesowe i specjalistyczne, dotację na otwarcie własnej firmy, comiesięczne wsparcie pomostowe na sfinansowanie bieżących kosztów działalności gospodarczej.

 5. Doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców:

  • przedstawienie możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem podziału na środki bezzwrotne i zwrotne oraz ich właściwy dobór indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy,

  • wskazanie instytucji oferujących produkty finansowe, jakimi zainteresowany jest przedsiębiorca w celu realizowania swoich planów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza rozwoju przedsiębiorstwa,

  • wypełnianie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczących głównie finansowania zwrotnego udzielanego w formie pożyczek i kredytów,

  • sporządzanie biznesplanów niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe,

  • wykonanie wstępnej oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy i określenie rodzaju i poziomu finansowania możliwego do uzyskania w instytucji finansowej.

O NAS

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. została założona przez Miasto Grudziądz oraz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Warszawie. Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza oraz innych powiatów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwłaszcza poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego oraz ich kompleksową obsługę w tym zakresie, w tym doradztwo i szkolenia.

 

W 2011 r. Spółka została laureatem nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie „Fundusze Unijne”.

 

Spółka została założona 9 kwietnia 2008 r.. Kapitał zakładowy GPK Sp. z o.o. wynosi 2.500.000 złotych.

DANE KONTAKTOWE:

„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o.

ul. Curie-Skłodowskiej 5-7

budynek H, pokój 101

86-300 Grudziadz

tel: 513 433 119

gpk@gpk.grudziadz.pl