Poręczenia wadiówOferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


DO KOGO ADRESOWANE JEST PORĘCZENIE?
Oferta poręczeń skierowana jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, obligującej zainteresowanych przedsiębiorców do zapłaty wadium lub jego odpowiedniego zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia w formie poręczenia zapłaty wadium.

CO OFERUJEMY?
  • pakiet wadialny, stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca - maksymalna wartość pakietu wadialnego to 1 mln zł,
  • pojedyncze poręczenia udzielane w ramach pakietu wadialnego stanowią równowartość do 100% wysokości wadium przewidzianego w SIWZ.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA
  • brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki,
  • szybkość i elastyczność działania,
  • atrakcyjność cenowa produktu w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku,
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy wskutek możliwości uczestnictwa w kilku postępowaniach jednocześnie,
  • wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego.

ILE WYNOSI CZAS ROZPATRZENIA WNIOSKU O PORĘCZENIE ?
Wnioski o poręczenie rozpatrywane są w następującym czasie:
  • wniosek o pakiet wadialny: do 5 dni roboczych,
  • wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia wadialnego pod konkretny przetarg (w ramach pakietu wadialnego): 1 dzień roboczy.

Dokumenty do pobrania:

Cennik poręczeń zapłaty wadiów

Instytucje współpracujące przy udzielaniu poręczeń wadialnych

Oświadczenie o poręczeniu zapłaty wadium

REGULAMIN UDZIELANIA PORĘCZEŃ WADIALNYCH

Umowa o przyznanie pakietu wadialnego

Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego

Wniosek o przyznanie pakietu wadialnego

Wniosek o udzielenie poręczenia wadialnego

Kwestionariusz oświadczenia majątkowegoOferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.
Poręczenia wadiów

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki - Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.


POŻYCZKI DLA PRZEDIĘBIORCÓW !!!


GPK Sp. z o.o.
oferuje atrakcyjnie oprocentowane pożyczki instytucji pożyczkowych:lubWięcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu
56 / 46 - 12 - 377


Stopa referencyjna1,50 %
Stopa lombardowa2,50 %
Stopa depozytowa0,50 %
Stopa redyskonta weksli1,75 %


WSPÓŁPRACUJEMY

Copyright © 2009 SystemWorks | Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: SystemWorks