Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe - Strona BIP

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. powstała w 2008 roku z inicjatywy władz samorządowych gminy miasto Grudziądz oraz "Poręczenia Kredytowe" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza oraz innych powiatów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwłaszcza poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego oraz ich kompleksową obsługę w tym zakresie, w tym doradztwo i szkolenia.

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Sienkiewicza 22, 86 - 300 Grudziądz, działa na podstawie umowy spółki z dnia 09 kwietnia 2008 r. z późniejszymi zmianami, sporządzonej przed notariuszem Andrzejem Sokalskim, Repertorium A 2599/2008, kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz. U. 2011 nr 45 poz. 236).

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod nr KRS 0000307938.

 

NIP: 876-23-86-551
REGON: 340438552

Kapitał zakładowy: 2 500 000,00 PLN, opłacony w całości.

wytwarzający: Krzysztof Polesiak
czas wytworzenia : 2016.08.10
udostępniający: Radosław Szerner
czas udostępnienia: 2016.08.28 8:00