Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Nazwa projektu „ Moja własna firma” Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w Grudziądzu a: Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS...

Read More

Harmonogram udzielania wsparcia - Zadanie Nr 5 - akt. 20.05.2022 Harmonogram zad.3- szkolenie marketingowe w branży beauty-projekt POWER Biznes- aktualizacja 05.05.2022 Harmonogram - szkolenie marketingowe w branży beauty - projekt POWER Biznes - aktualizacja Harmonogram udzielania wsparcia - Zadanie Nr 1 - akt. 04.04.2022 r. Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -04.04.202 Harmonogram udzielania wsparcia -...

Read More