Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

POWER Biznes

Harmonogram zad.3- Szkolenie podologiczne- aktualizacja

Harmonogram zad.3- Szkolenie fryzjerskie

rozstrzygniecie_ogloszenia_Szkolenie pedicure podologiczny

rozstrzygniecie_ogloszenia_Szkolenie archiwum w JST

rozstrzygniecie_ogloszenia_FOOD DESING

Harmonogram zad.3- FOOD DESING

Harmonogram zad.3- Szkolenie z archiwistyki w JST

POWER Biznes – Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -27.07.2022- akt.

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 22.07.2022

POWER Biznes – Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -22-07.2022

Harmonogram zad.3- Kadry od podstaw

POWER Biznes – Zapytanie ofertowe nr 17 – koparkoładowarki

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 07.07.2022

POWER Biznes – Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -05-07.2022

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 29.06.2022

POWER Biznes – Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -29.06.2022

POWER Biznes – Zapytanie ofertowe 16

POWER Biznes – Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -15.06.2022

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 15.06.2022

Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -08.06.2022

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 08.06.2022

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 07.06.2022

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 5 – akt. 20.05.2022

Harmonogram zad.3- szkolenie marketingowe w branży beauty-projekt POWER Biznes- aktualizacja 05.05.2022

Harmonogram – szkolenie marketingowe w branży beauty – projekt POWER Biznes – aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 1 – akt. 04.04.2022 r.

Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -04.04.202

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie Nr 5 – akt. 04.04.2022

Harmonogram zad. 3 – Prawo jazdy kat.C

Harmonogram udzielania wsparcia – zad. 2 – 28.12.2021

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie nr

Harmonogram udzielania wsparcia – Zadanie nr 2

Harmonogram udzielania wsparcia – zad.1

Harmonogram zad.3 – Żuraw wieżowy

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 18.10.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 18.10.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia – zadanie 2 – aktualizacja

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.10.2020 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.10.2020 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 29.10.2020 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 29.10.2020 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 05.02.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 05.02.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.02.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.02.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.02.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.02.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.02.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.02.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 01.03.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 01.03.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.03.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.03.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.03.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.03.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 07.04.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 07.04.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.04.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 15.04.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 21.04.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 21.04.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 26.04.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 26.04.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.05.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 25.05.2021 r. – zadanie 2

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 31.05.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 31.05.2021 r. – zadanie

Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 20.09.2021 r. – zadanie 1

Harmonogram udzielania wsparcia doradcy biznesowego

Harmonogram udzielania wsparcia doradcy biznesowego – 2

Harmonogram udzielania wsparcia doradcy biznesowego – 3

Harmonogram udzielania wsparcia doradcy biznesowego – 4

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
12 listopada 2020 r. – 18 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
30 listopada – 4 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
02 marca – 8 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
09 marca – 15 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
16 marca
22 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
19 kwietnia 2021 r.  – 23 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
10 – 14 maja 2021 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
25 maja – 01 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „POWER Biznes”
15 – 21 czerwca 2021 r.

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (nabór 12.11. – 18.11.2020 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (30 listopada – 4 grudnia 2020 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (2 – 8 marca 2021 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (9 – 15 marca 2021 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (16 – 22 marca 2021 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (19 – 23.04.2021 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (10 – 14.05.2021 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (25 – 01.06.2021 r.)

Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej/wsparcia pomostowego, lista rezerwowa i lista osób odrzuconych w ramach projektu „POWER Biznes” (15-21.06.2021 r.)

 

 

Ogłaszamy od dnia 5.08.2020 r. nabór do projektu „POWER Biznes”
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych
listownie lub osobiście w biurze projektu –
Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz (budynek MPGN Sp. z o.o.)
lub
punkcie konsultacyjnym –
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,
ul. Parkowa 22, pokój 303

 

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „POWER Biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Wartość projektu: 1 033 497,14 zł

 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 56 osób w wieku 18 – 29 lat poprzez szkolenia zawodowe dla 31 osób oraz bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla 25 osób połączone ze wsparciem pomostowym w postaci finansowej. Projekt skierowany jest do 36 kobiet i 20 mężczyzn, którzy pracują lub zamieszkują, w tym uczą się na obszarze Grudziądza (co najmniej 18 osób tj. minimum 30% uczestników projektu) lub powiatu grudziądzkiego. Spośród nich 28 stanowić będą osoby bierne zawodowo, pozostałe 28 osób to ubodzy pracujący (osoby otrzymujące wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej), zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujące w ramach umów cywilno-prawnych.

Kryteria preferencyjne:

 • kobiety – 6 pkt;
 • osoby z niskimi kwalifikacjami – 6 pkt;
 • osoby z problemami z motywacją, wiarą we własne siły i możliwości – 6 pkt (weryfikacja przez doradcę zawodowego na etapie rekrutacji);
 • osoby z niepełnosprawnością – 10 pkt (zaświadczenie/orzeczenie o niepełnosprawności);
 • byli uczestnicy projektów z włączenia społecznego, walki z ubóstwem i wszelką dyskryminacją w ramach osi priorytetowej IX – Solidarne Społeczeństwo RPO WK-P – 8pkt

W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo będzie miało kryterium 4,5,1,2,3.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły na podstawie formularzy rekrutacyjnych, które dostępne będą w biurze projektu oraz do pobrania ze strony internetowej GPK Sp. z o.o.

W ramach projektu wszystkim uczestnikom projektu oferujemy:

 • identyfikację potrzeb, indywidualną analizę każdego uczestnika projektu oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz stopnia oddalenia od rynku pracy,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu poprawy sytuacji na rynku pracy,
 • poradnictwo zawodowe.

Szkolenia zawodowe/kursy:

– dla 31 osób oferujemy bezpłatne szkolenia prowadzone przez jednostki szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP.

W ramach wsparcia szkoleniowego uczestnik projektu będzie miał sfinansowane:

 • szkolenia,
 • stypendium szkoleniowe,
 • badania lekarskie lub psychologiczne,
 • koszty dojazdu,
 • egzamin, certyfikat/zaświadczenie,
 • koszty opieki nad dzieckiem,
 • pośrednictwa pracy dostosowane do potrzeb, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego dla osób po szkoleniu, którzy nie podejmą zatrudnienia.

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Dla 25 osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą oferujemy:

 • bezzwrotną dotację na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050,00 zł,
 • wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości średnio 530 zł miesięcznie (nie większej niż 1 000zł) w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do

Biura Projektu:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.,

Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz,

tel. 513 433 119

e-mail: gpk@gpk.grudziadz.pl

lub

punktu konsultacyjnego:

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu,

ul. Parkowa 22, pokój 303

tel. 56 643-84-37

 

Dokumenty do pobrania i zapoznania

 

Całkowita wartość Projektu: 1 033 497,14 zł

Kwota dofinansowania z:

Europejskiego Funduszu Społecznego: 981 822,28 zł