Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz ze wspólnikiem Spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tworzący Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw od marca 2018 r. do marca 2020 r. realizował projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Był on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.

 

Celem projektu było udzielanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

 

Pożyczki były udzielane na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych mających na celu:

– wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub

– zwiększenia zdolności produkcyjnych/usługowych przedsiębiorstwa lub

– przechodzenia na nowe rynki produktowe.

 

Maksymalna wysokość pożyczki wynosiła 100 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy. Jednemu mikroprzedsiębiorcy przysługiwały 3 pożyczki maksymalnie po 100 tys. zł.

 

Pożyczki były udzielane bez prowizji, bez wkładu własnego z preferencyjnym, stałym oprocentowaniem dla:

  • mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 36 miesięcy – poniżej 1%,
  • mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji poniżej 2% (obszary inteligentnej specjalizacji – kliknij),
  • mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 36 do 60 miesięcy – poniżej 3%.

 

Kwota dofinansowania z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 000 000,00 zł

 

W okresie realizacji projektu Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw udzieliło 100 pożyczek w wysokości 6 819 900.00 zł.