Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Projekt „Moja Własna Firma”-DOKUMENTY ARCHIWUM

PROJEKT „MOJA WŁASNA FIRMA ” – DOKUMENTY ARCHIWUM

Regulamin rekrutacji uczestników z dnia 01.03.2023 + załączniki

Regulamin-rekrutacji-uczestnikow

Zalacznik-nr-1-Formularz-rekrutacyjny

Zalacznik-nr-2-Karta-oceny-predyspozycji-kandydata

Zalacznik-nr-3-karta-weryfikacji-formalnej-formularza

Zalacznik-nr-4-Karta-oceny-merytorycznej-formularza-rekrutacji

Zalacznik-nr-5-wzor-umowy-przysapienia-do-projektu

Zalacznik-nr-6-Formularz-diagnozy-potrzeb-szkoleniowych

Zalacznik-nr-7-wzor-umowy-o-wsparcie-szkoleniowe

Zalacznik-nr-8_Lista-miast-srednich

Zalacznik-nr-9_Opis-sektorow-wykluczonych-z-mozliwosci-ubiegania-sie-o-otrzymanie-wsparcia

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Moja własna firma”- wersja pdf

 •  Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny – wersja pdf
 •  Załącznik nr 2 – karta oceny predyspozycji kandydata – wersja pdf
 •  Załącznik nr 3 – karta weryfikacji formalnej formularza – wersja pdf
 •  Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji – wersja pdf
 •  Załącznik nr 5 – wzór umowy przystąpienia do projektu – wersja pdf
 •  Załącznik nr 6 – formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych – wersja pdf
 •  Załącznik nr 7 – wzór umowy o wsparcie szkoleniowe – wersja pdf
 •  Załącznik nr 8 – lista miast średnich – wersja pdf
 •  Załącznik nr 9 – opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia – wersja pdf

Regulamin przyznawania środków – wersja pdf

 • Załącznik nr 1 – Biznesplan – wersja pdf
 • Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik n 3 – karta oceny merytorycznej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 4 – standardy oceny biznesplanów – wersja pdf
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy o wsparcie finansowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – wniosek o wsparcie pomostowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 7 – karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 8 – wzór umowy pomostowej – wersja pdf
 • Załącznik nr 9 – Zaświadczenie poręczyciela – wersja pdf
 • Załącznik nr 10 – Rozliczenie poniesionych kosztów – wersja edytowalna
Nowe druki o refundację kosztów - projekt MWF.
Nowy adres GPK : Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora
Przedsiębiorczości, pokój 203A.

wniosek o refundację dojazdów -doradca zawodowy

wniosek o refundację dojazdów na szkolenie

wniosek – opieka nad dzieckiem_osobą zależną

Regulamin rekrutacji uczestników „Moja własna firma” 28.06.2022 r. – wersja pdf

Regulamin przyznawania środków – wersja pdf

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem

wniosek o refundację dojazdów -doradca zawodowy

wniosek o refundację dojazdów na szkolenie

Wniosek – opieka nad dzieckiem_osobą zależną

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Moja własna firma” – wersja pdf

 • Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny – wersja pdf
 • Załącznik nr 2 – karta oceny predyspozycji kandydata- wersja pdf
 • Załącznik nr 3 – karta weryfikacji formalnej formularza –wersja pdf
 • Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji –wersja pdf
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy przystąpienia do projektu- wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych – wersja pdf
 • Załącznik nr 7 – wzór umowy o wsparcie szkoleniowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 8 – lista miast średnich- wersja pdf
 • Załącznik nr 9 – opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia –wersja pdf

Regulamin przyznawania środków –wersja pdf

 • Załącznik nr 1 – Biznesplan – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 4 –  Standardy oceny biznesplanów – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy o wsparcie finansowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o wsparcie pomostowe – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 7 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 8 – Wzór umowy pomostowej – wersja pdf
 • Załącznik nr 9  – Zaświadczenie poręczyciela – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 10 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja pdf
 • Załącznik nr 11 – Rozliczenie poniesionych wydatków – wersja edytowalna