Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Projekt „Moja Własna Firma”-DOKUMENTY ARCHIWUM

PROJEKT „MOJA WŁASNA FIRMA ” – DOKUMENTY ARCHIWUM

Nowe druki o refundację kosztów - projekt MWF.
Nowy adres GPK : Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora
Przedsiębiorczości, pokój 203A.

wniosek o refundację dojazdów -doradca zawodowy

wniosek o refundację dojazdów na szkolenie

wniosek – opieka nad dzieckiem_osobą zależną

Regulamin rekrutacji uczestników „Moja własna firma” 28.06.2022 r. – wersja pdf

Regulamin przyznawania środków – wersja pdf

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem

wniosek o refundację dojazdów -doradca zawodowy

wniosek o refundację dojazdów na szkolenie

Wniosek – opieka nad dzieckiem_osobą zależną

 

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Moja własna firma” – wersja pdf

 • Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny – wersja pdf
 • Załącznik nr 2 – karta oceny predyspozycji kandydata- wersja pdf
 • Załącznik nr 3 – karta weryfikacji formalnej formularza –wersja pdf
 • Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji –wersja pdf
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy przystąpienia do projektu- wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych – wersja pdf
 • Załącznik nr 7 – wzór umowy o wsparcie szkoleniowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 8 – lista miast średnich- wersja pdf
 • Załącznik nr 9 – opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia –wersja pdf

Regulamin przyznawania środków –wersja pdf

 • Załącznik nr 1 – Biznesplan – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 4 –  Standardy oceny biznesplanów – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy o wsparcie finansowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – Wniosek o wsparcie pomostowe – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 7 – Karta oceny formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 8 – Wzór umowy pomostowej – wersja pdf
 • Załącznik nr 9  – Zaświadczenie poręczyciela – wersja edytowalna
 • Załącznik nr 10 – Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – wersja pdf
 • Załącznik nr 11 – Rozliczenie poniesionych wydatków – wersja edytowalna