Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Projekt „Moja własna firma”

Nazwa projektu „ Moja własna firma”

Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020     

Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w likwidacji w Grudziądzu a:

 • Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc w Bydgoszczy;
 • Toruńskim Laboratorium Biznesu w Toruniu;
 • PAROL KONCEPT Rafał Parol w Dolnej Grupie;
 • Grudziądzkim Parkiem Przemysłowym Spółka z o.o. w Grudziądzu.

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 roku – 31.10.2023 roku.

Grupa docelowa (Uczestnicy projektu) – 127 osoby fizyczne (77K/50M), które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w wieku 18-29 lat,
w tym: 53 biernych zawodowo i 74 bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie pracy.

 

Cel projektu – zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania 115 osób w wieku 18-29 lat zamieszkałych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
od 01.11.2021 roku do 31.10.2023 roku.

Obszar realizacji projektu – województwo kujawsko-pomorskie

Etapy realizacji projektu :

 • Nabór formularzy rekrutacyjnych;
 • Ocena formalna i merytoryczna formularzy rekrutacyjnych;
 • Badanie predyspozycji u kandydatów/datek do prowadzenia działalności gospodarczej przed doradcę zawodowego;
 • Szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia
  i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Wsparcie eksperta dotacyjnego;
 • Ocena formalna i merytoryczna biznesplanów;
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (w tym kontrole prowadzonych działalności gospodarczych), działalność gospodarcza musi być prowadzona przez co najmniej 12 miesięcy;
 • Finansowe wsparcie pomostowe dla osób, które otrzymały dotacje, wypłacane miesięcznie w kwocie do 2800 zł przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Wsparcie towarzyszące w postaci zwrotu kosztów dojazdu na planowane spotkania
  z doradcą zawodowym i na szkolenia realizowane w ramach niniejszego projektu, stypendium za czas odbywania szkolenia

Informacje o projekcie:

 • Siedziba Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. w likwidacji
  Grudziądz przy ul. Waryńskiego 32-36, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, lokal nr 203A,
  Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie

Biuro czynne jest w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach od 7:30 do 15:30;
we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00; w piątki od godziny 7:30 do 14:00.

 

Dane teleadresowe:

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o. o. w likwidacji
86-300 Grudziądz, ul. Waryńskiego  32-36, budynek Inkubatora Przedsiębiorczości, lokal nr 203A,
strona internetowa: www.gpk.grudziadz.pl

nr telefonu: 513 433 119  mail: gpk.mojafirma@gmail.com

 • Siedziba Agencji Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions
  Group Remigiusz Koc, Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

Zasięg biura: miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski oraz miasto Włocławek
i powiat włocławski

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

 

Dane teleadresowe:

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

85-022 Bydgoszcz ul. Gdańska 105/4

strona internetowa: www.psg.edu.pl

nr telefonu: 601 832 653  mail: biuro@psg.edu.pl

 

 • Siedziba Toruńskiego Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
  Toruń przy ul. Kopernika 27

Zasięg biura: miasto Toruń i powiat toruński

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

 

Dane teleadresowe

Toruńskie Laboratorium Biznesu Spółka z o.o.
87-100 Toruń, ul. Kopernika 27

strona internetowa: www.tfpk.pl

nr telefonu 56-654-71 -70 mail f.skowronski@tfpk.pl

 

 • PAROL KONCEPT Rafał Parol.

Grudziądz przy ul. Dworcowej 14 lok 3 (Biuro projektu).
Zasięg biura: rejon miasta Grudziądzu i powiatu grudziądzkiego

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 11:00

 

Dane teleadresowe:

PAROL KONCEPT Rafał Parol.

86-300 Grudziądz, ul. Dworcowa 14 lok 3.

strona internetowa: www.parolkoncept.pl

nr telefonu: 692 403 907 mail: parol.koncept@gmail.com

 

 • Siedziba Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Spółka z o.o.

Grudziądz, ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)

Zasięg biura: rejon: całe województwo kujawsko-pomorskie

Biuro czynne jest poniedziałek -czwartek od godziny 7:00 do 15:30;

piątek 07:00-13:00.

 

Dane teleadresowe:

Grudziądzki Park Przemysłowy Spółka z o.o.

86-300 Grudziądz ul. Waryńskiego 32-36 hala 76 (biuro zarządu)

strona internetowa: www.gpp.grudziadz.pl

nr telefonu: 56 696 80 92 mail: gpp.mojafirma@gmail.com

Wartość projektu:
4 884 411,10 zł, w tym dofinansowanie z UE: 4 837 312,23 zł

 

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 07.02.2023-09.02.2023

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 17.11.2022-06.12.2022 -przedłużenie 2

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 17.11.2022-06.12.2022 -przedłużenie

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 21.11.2022-23.11.2022

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 24.10.2022-26.10.2022

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 17.11.2022-06.12.2022

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 2.09.2022-30.09.2022 -przedłużenie

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 2.09.2022-27.09.2022 -przedłużenie

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 2.09.2022-23.09.2022 -przedłużenie

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 14.09.2022-20.09.2022

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 2.09.2022-21.09.2022

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 15.07.2022-20.07.2022

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 12.07.2022-09.08.2022

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 01.07.2022 – 08.07.2022

Zapytanie ofertowe nr 3 -Eksperci niezależni

Zapytanie ofertowe nr 2 – ekspert dotacyjny

POWER Biznes „Zapytanie ofertowe nr 13 – „Kurs kosmetyczny- manicure i pedicure”

POWER Biznes – Zapytanie ofertowe 14

POWER Biznes zapytanie ofertowe nr 15

Ogłoszenie o naborze formularzy – 18.02.2022-09.03.2022

Ogłoszenie o naborze formularzy do projektu Moja własna firma – 4.04.2022-22.04.2022

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 5.05.2022-11.05.2022

Ogłoszenie o naborze Biznesplanów i Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego do projektu Moja własna firma – 7.06.2022-14.06.2022

plan zamówień