Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Załącznik nr 2 – karta oceny predyspozycji kandydata

Załącznik nr 2 – karta oceny predyspozycji kandydata-wersja pdf