Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji

Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji – wersja pdf