Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Załącznik nr 5 – wzór umowy przystąpienia do projektu

Załącznik nr 5 – wzór umowy przystąpienia do projektu – wersja pdf