Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Załącznik nr 6 – formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych

Załącznik nr 6 – formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych- wersja pdf