Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Załącznik nr 9 – opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia

Załącznik nr 9 – opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia – wersja pdf