Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

PROJEKT „MOJA WŁASNA FIRMA ” – DOKUMENTY

Dokumenty obowiązują od dnia 11.05.2023 r.

Regulamin rekrutacji uczestników – wersja pdf

 • Załącznik nr 1 –  Formularz rekrutacyjny –wersja pdf
 • Załącznik nr 2 – karta oceny predyspozycji kandydata – wersja pdf
 • Załącznik nr 3 – karta weryfikacji formalnej formularza – wersja pdf
 • Załącznik nr 4 – karta oceny merytorycznej formularza rekrutacji –wersja pdf
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy przystąpienia do projektu – wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych –wersja pdf
 • Załącznik nr 7 – wzór umowy o wsparcie szkoleniowe –wersja pdf
 • Załącznik nr 8 – lista miast średnich – wersja pdf
 • Załącznik nr 9 – opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia – wersja pdf

Regulamin przyznawania środków – wersja pdf

 • Załącznik nr 1 – Biznesplan – wersja pdf
 • Załącznik nr 2 – karta oceny formalnej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 3 – karta oceny merytorycznej biznesplanu – wersja pdf
 • Załącznik nr 4 – standardy oceny biznesplanów – wersja pdf
 • Załącznik nr 5 – wzór umowy o wsparcie finansowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 6 – wniosek o wsparcie pomostowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 7 – karta oceny formalnej i merytorycznej o wsparcie wniosku o wsparcie pomostowe – wersja pdf
 • Załącznik nr 8 wzór umowy pomostowej – wersja pdf
 • Załącznik nr 9 – zaświadczenie poręczyciela – wersja pdf
 • Załącznik nr 10 – rozliczenie poniesionych kosztów – wersja edytowalna

Projekt „Moja Własna Firma”-DOKUMENTY ARCHIWUM

 

POŻYCZKI UNIJNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – PŁYNNOŚĆ (PM-P) – DOKUMENTY

 

POŻYCZKI UNIJNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW – DOKUMENTY

 

PROJEKT „POWER BIZNES” – DOKUMENTY

 • Regulamin Rekrutacji Uczestników do zapoznania
 • Procedura pracy zdalnej do zapoznania
 • Formularz zgłoszeniowy – zał. 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników – do wypełnienia – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Karta weryfikacji predyspozycji – zał. 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników – do zapoznania
 • Karta weryfikacji motywacji – zał. 2A do Regulaminu rekrutacji uczestników – do zapoznania
 • Karta oceny formularza – zał. 3 do Regulaminu rekrutacji uczestników – do zapoznania
 • Lista zakwalifikowanych do projektu – zał. 4 do Regulaminu rekrutacji uczestników – do zapoznania
 • Lista rezerwowa – zał. 5 do Regulaminu rekrutacji uczestników  – do zapoznania
 • Lista odrzuconych – zał. 6 do Regulaminu rekrutacji uczestników – do zapoznania
 • Umowa uczestnictwa w projekcie – zał. 7 do Regulaminu rekrutacji uczestników – do zapoznania
 • US-7 – Wniosek o wydanie zaświadczenia dla osób biernych zawodowo – do wypełnienia
 • Przykład wypełnienia Wniosku US-7 – do zapoznania
 • Informacja o zaświadczeniu dla biernych zawodowo – do zapoznania

 • Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego – do zapoznania
 • Biznesplan – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Załącznik nr 1 do Biznesplanu – Kalkulacja kosztów i przychodów związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wypełnienia
 • Załącznik nr 2 do Biznesplanu – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do wypełnienia
 • Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – do wypełnienia
 • Karta wywiadu dla osób zainteresowanych przyznaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości  –  do zapoznania
 • Standardy oceny Biznesplanów – do zapoznania
 • Karta oceny formalnej Biznesplanu – do zapoznania
 • Karta oceny merytorycznej Biznesplanu – do zapoznania
 • Karta oceny formalnej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – do zapoznania
 • Karta oceny merytorycznej Wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego – do zapoznania
 • Lista zakwalifikowanych osób do wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej_ wsparcia pomostowego – do zapoznania
 • Lista rezerwowa – do zapoznania
 • Lista osób odrzuconych – do zapoznania
 • Zaświadczenie pracodawcy – wymagane dla Poręczyciela – wersja pdf
 • Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego – do zapoznania
 • Wzór umowy o udzielenie wsparcia pomostowego – do zapoznania

 

PROJEKT „POSTAW NA ROZWÓJ” – DOKUMENTY

 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekciedo zapoznania
 • Procedura pracy zdalnejdo zapoznania
 • Formularz zgłoszeniowy – zał. 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do wypełnienia – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Karta weryfikacji predyspozycji – zał. 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Karta weryfikacji motywacji – zał. 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Karta oceny formularza – zał. 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Lista zakwalifikowanych do projektu – zał.  5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Lista rezerwowa – zał. 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Lista odrzuconych – zał. 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Umowa uczestnictwa w projekcie – zał. 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania

 

 • Regulamin przyznawania środków finansowychdo zapoznania
 • Biznesplan – zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Załącznik nr 1 do Biznesplanu – Kalkulacja kosztów i przychodów związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wypełnienia: wersja edytowalna
 • Załącznik nr 2 do Biznesplanu – Formularz informacji pomoc de minimis – do wypełnienia
 • Minimalne wymagania dotyczące oceny – zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Karta oceny formalnej Biznesplanu – zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Karta oceny merytorycznej Biznesplanu – zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Lista rankingowa – zał. 5 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela – zał. 6 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Umowa o wsparcie finansowe – zał. 7 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Wniosek o wsparcie pomostowe – zał. 8 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Wniosek o wsparcie pomostowe przedłużone – zał. 9 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Karta oceny formalnej – wsparcie pomostowe i przedłużone – zał. 10 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Karta oceny merytorycznej  – wsparcie pomostowe i przedłużone – zał. 11 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Umowa o wsparcie pomostowe – zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Aneks do umowy o wsparcie pomostowe – zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania

 

 

PORĘCZENIA KREDYTÓW/POŻYCZEK – DOKUMENTY

PORĘCZENIA WSPARCIA FINANSOWEGO Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY LUB INNYCH INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIE FINANSOWE, Z KTÓRYMI GPK SP. Z O.O. WSPÓŁPRACUJE – DOKUMENTY

 • Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Regulamin Funduszu Poręczeń Wsparcia Finansowego – do zapoznania

PORĘCZENIA WADIALNE – DOKUMENTY

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]