Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw – dokumenty

 

1. Regulamin udzielania pożyczek unijnych – do zapoznania

2. Wniosek o pożyczkę unijną – do wypełnienia – word

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych – do wypełnienia – word / pdf

4. Oświadczenie majątkowe poręczyciela – do wypełnienia – word / pdf

5. Formularz informacji de minimis – do wypełnienia – excel / pdf

6. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej – word / pdf

7. Udziały w innych podmiotach – do wypełnienia – word / pdf

8. Upoważnienie do BIG SA  (podmiot gospodarczy) – do wypełnienia – word / pdf

9. Upoważnienie do BIG SA (osoba fizyczna) – do wypełnienia – word / pdf

10. Rozliczenie pożyczki i udokumentowanie wydatków – excel

 

 

 

Poręczenia kredytów i pożyczek na rozwój działalności – Projekt „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” cz. II – dokumenty

 1. Wniosek o udzielenie poręczenia z oświadczeniem majątkowym – do wypełnienia
 2. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis- do wypełnienia
 3. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis – do wypełnienia

 

Poręczenia kredytów/pożyczek – dokumenty

   1. Wniosek o udzielenie poręczenia z oświadczeniem majątkowym – do wypełnienia
   2. Regulamin Funduszu Poręczeń – do zapoznania

Poręczenia wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy – dokumenty

   1. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – do wypełnienia
   2. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – do wypełnienia
   3. Regulamin Funduszu Poręczeń – do zapoznania

Poręczenia wadialne – dokumenty

   1. Wniosek o przyznanie pakietu wadialnego – do wypełnienia
   2. Wniosek o udzielenie poręczenia w ramach przyznanego pakietu wadialnego – do wypełnienia
   3. Regulamin udzielania poręczeń wadialnych – do zapoznania
   4. Cennik udzielania poręczeń wadialnych – do zapoznania
   5. Umowa o przyznanie pakietu wadialnego – do zapoznania
   6. Umowa o udzielenie poręczenia wadialnego – do zapoznania
   7. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia zapłaty wadium – do zapoznania

Pomoc publiczna – dokumenty

   1. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis – do wypełnienia
   2. Oświadczenie – do wypełnienia
   3. Formularz informacji – do wypełnienia