Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

 

Pożyczki dla Mikroprzedsiębiorstw – dokumenty

 

Projekt „Postaw na rozwój” – dokumenty

 • Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekciedo zapoznania
 • Formularz zgłoszeniowy – zał. 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do wypełnienie: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Karta weryfikacji predyspozycji – zał. 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Karta weryfikacji motywacji – zał. 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Karta oceny formularza – zał. 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Lista zakwalifikowanych do projektu – zał.  5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Lista rezerwowa – zał. 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Lista odrzuconych – zał. 7 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania
 • Umowa uczestnictwa w projekcie – zał. 8 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa – do zapoznania

 

 • Regulamin przyznawania środków finansowychdo zapoznania
 • Biznesplan – zał. 1 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Załącznik nr 1 do Biznesplanu – Kalkulacja kosztów i przychodów związanych z podjęciem działalności gospodarczej – do wypełnienia: wersja edytowalna
 • Załącznik nr 2 do Biznesplanu – Formularz informacji pomoc de minimis – do wypełnienia
 • Minimalne wymagania dotyczące oceny – zał. 2 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Karta oceny formalnej Biznesplanu – zał. 3 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Karta oceny merytorycznej Biznesplanu – zał. 4 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Lista rankingowa – zał. 5 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Zaświadczenie pracodawcy dla poręczyciela – zał. 6 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Umowa o wsparcie finansowe – zał. 7 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Wniosek o wsparcie pomostowe – zał. 8 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Wniosek o wsparcie pomostowe przedłużone – zał. 9 do Regulaminu przyznawania środków – do wypełnienia: wersja edytowalna, wersja pdf
 • Karta oceny formalnej – wsparcie pomostowe i przedłużone – zał. 10 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Karta oceny merytorycznej  – wsparcie pomostowe i przedłużone – zał. 11 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Umowa o wsparcie pomostowe – zał. 12 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania
 • Aneks do umowy o wsparcie pomostowe – zał. 13 do Regulaminu przyznawania środków – do zapoznania

 

 

Poręczenia kredytów/pożyczek – dokumenty

Poręczenia wsparcia finansowego z Powiatowego Urzędu Pracy lub innych instytucji udzielających wsparcia finansowego, z którymi współpracuje GPK Sp. z o.o. – dokumenty

 • Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – wersja edytowalna, wersja pdf
 • Regulamin Funduszu Poręczeń Wsparcia Finansowego – do zapoznania

Poręczenia wadialne – dokumenty