Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych w zakresie poręczeń wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy.

Dzięki tej ofercie przedsiębiorcy ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy oraz osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą w oparciu o środki finansowe dystrybuowane przez PUP, nie posiadający odpowiedniego zabezpieczenia, mogą skorzystać z poręczenia Spółki GPK.

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla osób ubiegających się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej – wersja edytowalna, wersja pdf
  2. Wniosek o udzielenie poręczenia wraz z oświadczeniem majątkowym dla przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie finansowe na doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy – wersja edytowalna, wersja pdf
  3. Regulamin Funduszu Poręczeń – do zapoznania