Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

Nasi partnerzy

Instytucje finansowe współpracujące z GPK Sp. z o.o.

Alior Bank S.A.

https://www.aliorbank.pl/

 

Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

https://www.bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni

 

Bank Ochrony Środowiska S.A.

https://www.bosbank.pl/

 

Bank Pekao SA

https://www.pekao.com.pl/

 

Bank Spółdzielczy Brodnica

https://www.bsbrodnica.pl/klienci-indywidualni

 

Bank Spółdzielczy Grębocin

http://www.bsgrebocin.pl/1-al-start.html

 

Bank Spółdzielczy w Toruniu

http://www.bstorun.pl/

 

„Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

http://www.efrwp.pl/fundacja/historia-dzialalnosci

 

INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja Mariola Wiśniewska

http://www.info-biz.edu.pl/www/

 

Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców „LEWIATAN”

http://www.kpoplewiatan.pl/

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.

http://kpfp.org.pl/

 

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu

http://grudziadz.praca.gov.pl/

 

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

http://www.powislanski.pl/

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

https://www.pkobp.pl/

 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

http://www.inkubator.com.pl/

 

Fundacja 4You z siedzibą w Grudziądzu

 

Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc

 

Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „KUJAWIAK”

https://www.pfp.com.pl/

Inne instytucje

Urząd Miejski w Grudziądzu

http://grudziadz.pl/

 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

http://kujawsko-pomorskie.pl/

 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki

http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.parp.gov.pl/

 

Ministerstwo Rozwoju

http://www.mr.gov.pl/

 

Fundusze Europejskie

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Cech Rzemiosł Różnych w Grudziądzu

http://www.cechgrudziadz.pl/

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

http://www.tarr.org.pl/

 

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

https://www.powiatgrudziadzki.pl/

 

Urząd Gminy w Grudziądzu

http://grudziadz.ug.gov.pl/

 

Urząd Skarbowy w Grudziądzu

http://www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl/us/grudziadz

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.zus.pl/

 

Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych

https://ksfp.org.pl/