Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
PK

Oferta Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. dla przedsiębiorców w zakresie poręczeń zapłaty wadium, które udzielane są przez partnera biznesowego Spółki – Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

DO KOGO ADRESOWANE JEST PORĘCZENIE?

Oferta poręczeń skierowana jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, obligującej zainteresowanych przedsiębiorców do zapłaty wadium lub jego odpowiedniego zabezpieczenia, w tym zabezpieczenia w formie poręczenia zapłaty wadium.

CO OFERUJEMY?

  • pakiet wadialny, stanowiący łączny limit poręczeń wadialnych, ustalony na okres do 12 miesięcy, o jakie w tym czasie może wnioskować przedsiębiorca – maksymalna wartość pakietu wadialnego to 1 mln zł,
  • pojedyncze poręczenia udzielane w ramach pakietu wadialnego stanowią równowartość do 100% wysokości wadium przewidzianego w SIWZ.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z PORĘCZENIA

  • brak konieczności wpłaty i zamrożenia gotówki,
  • szybkość i elastyczność działania,
  • atrakcyjność cenowa produktu w stosunku do innych rozwiązań oferowanych na rynku,
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorcy wskutek możliwości uczestnictwa w kilku postępowaniach jednocześnie,
  • wzrost wiarygodności uczestnika przetargu jako potencjalnego partnera biznesowego.

ILE WYNOSI CZAS ROZPATRZENIA WNIOSKU O PORĘCZENIE ?

Wnioski o poręczenie rozpatrywane są w następującym czasie:

  • wniosek o pakiet wadialny: do 5 dni roboczych,
  • wniosek o udzielenie indywidualnego poręczenia wadialnego pod konkretny przetarg (w ramach pakietu wadialnego): 1 dzień roboczy.

Dokumenty do pobrania: