Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jako pośrednik finansowy realizuje projekt pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - Płynność, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1...

Czytaj więcej
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jako pośrednik finansowy realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Menadżerem Funduszu...

Czytaj więcej

POWER Biznes

Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 1   Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 2   Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 2 - aktualizacja   Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.10.2020 r. - zadanie 1   Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.10.2020 r. - zadanie 2   Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 29.10.2020 r. - zadanie 1   Harmonogram...

Czytaj więcej

Postaw na rozwój

  Lista rankingowa wstępna Biznesplanów (III tura/grupa)   Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (II tura/grupa)   Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (I tura/grupa)   Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Postaw na rozwój" (I grupa)   Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Postaw na rozwój" (II grupa)   Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Postaw na rozwój" (III grupa)...

Czytaj więcej