Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - Płynność, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw....

Czytaj więcej
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.   Celem projektu jest udzielanie...

Czytaj więcej

POWER Biznes

Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 1   Ogłaszamy od dnia 5.08.2020 r. nabór do projektu "POWER Biznes" Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych listownie lub osobiście w biurze projektu – Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz (budynek MPGN Sp. z o.o.) lub punkcie konsultacyjnym - Powiatowy Urząd...

Czytaj więcej

Postaw na rozwój

Lista zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Postaw na rozwój" (I grupa)   Ogłaszamy nabór do projektu "Postaw na rozwój" Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie formularzy zgłoszeniowych listownie lub osobiście w biurze projektu - Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Curie-Skłodowskiej 5-7, budynek H, lok. 101, 86-300 Grudziądz (budynek MPGN Sp. z o.o.)   Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe...

Czytaj więcej