Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - Płynność, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw....

Czytaj więcej
Nagłówek

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw.   Celem projektu jest udzielanie...

Czytaj więcej

POWER Biznes

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „POWER Biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.   Wartość projektu: 1...

Czytaj więcej

Postaw na rozwój

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. od marca 2020 r. realizuje projekt pn. „Postaw na rozwój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 - Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.2 - Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących...

Czytaj więcej