Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Projekt „Moja własna firma”

Projekt „Moja własna firma”

Nazwa projektu „ Moja własna firma” Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020      Projekt realizowany w partnerstwie pomiędzy Grudziądzkimi Poręczeniami Kredytowymi Sp. z o.o. w likwidacji w Grudziądzu a: Agencją Analiz i Doradztwa Personalnego PSYCHOLOGICAL SOLUTIONS GROUP Remigiusz Koc...

Czytaj więcej
POWER Biznes

POWER Biznes

Harmonogram zad.3- Szkolenie podologiczne- aktualizacja Harmonogram zad.3- Szkolenie fryzjerskie rozstrzygniecie_ogloszenia_Szkolenie pedicure podologiczny rozstrzygniecie_ogloszenia_Szkolenie archiwum w JST rozstrzygniecie_ogloszenia_FOOD DESING Harmonogram zad.3- FOOD DESING Harmonogram zad.3- Szkolenie z archiwistyki w JST POWER Biznes - Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -27.07.2022- akt. Harmonogram udzielania wsparcia - Zadanie Nr 1 - akt. 22.07.2022 POWER Biznes - Harmonogram udzielania wsparcia -zad.2 -22-07.2022 Harmonogram...

Czytaj więcej