Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw – Płynność

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jako pośrednik finansowy realizuje projekt pn. „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe RPO WK-P 2014 - 2020”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw - Płynność, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1...

Czytaj więcej
Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw

Pożyczki unijne dla Mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. jako pośrednik finansowy realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty finansowe”, Instrument Finansowy – Pożyczka dla Mikroprzedsiębiorstw, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw. Menadżerem Funduszu...

Czytaj więcej
POWER Biznes

POWER Biznes

  Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 18.10.2021 r. - zadanie 1   Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 18.10.2021 r. - zadanie 2   Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 1   Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 2   Harmonogram udzielania wsparcia - zadanie 2 - aktualizacja   Harmonogram udzielania wsparcia z dnia 16.10.2020 r. - zadanie 1  ...

Czytaj więcej
Postaw na rozwój

Postaw na rozwój

Lista rankingowa ostateczna Biznesplanów (VI tura/grupa) - nabór 31.05 - 9.06.2021 r.   Lista rankingowa wstępna Biznesplanów (VI tura/grupa) - nabór 31.05 - 9.06.2021 r.    Ogłoszenie o naborze na  Biznesplany i Wnioski o przyznanie wsparcia pomostowego w terminie od 31 maja  2021 r. do 9 czerwca 2021 r.   Ogłoszenie o naborze na  Wnioski o przyznanie...

Czytaj więcej