Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe
Nagłówek

Poręczenia kredytów i pożyczek na rozwój działalności

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz z Toruńskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oraz Kujawsko-Pomorskim Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. tworzący Konsorcjum Poręczenia Kredytowe Kujaw i Pomorza realizują projekt w ramach środków Funduszu Funduszy „Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju 2020” cz. II.   Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu...

Więcej
Nagłówek

Pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. wraz ze wspólnikiem Spółką Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tworzący Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.4 – Wsparcie...

Więcej