Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe

AKTUALNA OFERTA

 1. Poręczenia kredytów i pożyczek związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Poręczeniami są objęte kredyty i pożyczki udzielane przez Instytucje Finansujące, z którymi GPK Sp. z o.o. posiada umowy o współpracy (wykaz IF w zakładce "Partnerzy - Instytucje finansowe współpracujące z GPK Sp. o.o."). Poręczenie jest udzielane do wysokości 70% kwoty kapitału przyznanego kredytu lub pożyczki na okres spłaty nie dłuższy niż 5 lat.

 2. Poręczenia wsparcia finansowego oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy na cele związane bezpośrednio z podjęciem działalności gospodarczej albo wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy. GPK Sp. z o.o. udziela poręczeń wsparcia finansowego również innym podmiotom, z którymi współpracuje (wykaz w zakładce "Partnerzy" - Instytucje finansowe współpracujące z GPK Sp. o.o."). Poręczenia są udzielane do wysokości 70% kwoty kapitału przyznanego wsparcia finansowego.

 3. Poręczenia wadiów dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, udzielane za pośrednictwem GPK Sp. z o.o. przez jej partnera biznesowego - Spółkę Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oferta skierowana jest do przedsiębiorców, ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 4. Pożyczki dla przedsiębiorców:

  • GPK Sp. z o.o. w ramach realizowanych projektów udziela pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

  • GPK Sp. z o.o. pośredniczy w udzielaniu pożyczek dla przedsiębiorstw, oferowanych przez podmioty, z którymi współpracuje:

   • Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o.:
    Informacje o oferowanych przez Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. pożyczkach znajdują się na stronie internetowej http://www.poreczeniakredytowe.pl/

   • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.:
    Informacje o oferowanych przez KPFP Sp. z o.o. pożyczkach znajdują się na stronie internetowej http://kpfp.org.pl/pozyczki/

 5. Bezzwrotne dotacje dla osób, zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą w ramach realizowanych przez GPK Sp. z o.o. projektów.

 6. Organizacja szkoleń w ramach realizowanych przez GPK Sp. z o.o. projektów.

 7. Doradztwo biznesowe dla przedsiębiorców:

  • przedstawienie możliwych źródeł finansowania działalności gospodarczej z uwzględnieniem podziału na środki bezzwrotne i zwrotne oraz ich właściwy dobór indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy,

  • wskazanie instytucji oferujących produkty finansowe, jakimi zainteresowany jest przedsiębiorca w celu realizowania swoich planów prowadzenia działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza rozwoju przedsiębiorstwa,

  • wypełnianie wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dotyczących głównie finansowania zwrotnego udzielanego w formie pożyczek i kredytów,

  • sporządzanie biznesplanów niezbędnych do ubiegania się o środki finansowe,

  • wykonanie wstępnej oceny ekonomiczno-finansowej przedsiębiorcy i określenie rodzaju i poziomu finansowania możliwego do uzyskania w instytucji finansowej.

O NAS

Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z o.o. została założona przez Miasto Grudziądz oraz „Poręczenia Kredytowe” Sp. z o.o. w Warszawie. Celem działalności Spółki jest wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Grudziądza oraz innych powiatów z terenu województwa Kujawsko-Pomorskiego, zwłaszcza poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego oraz ich kompleksową obsługę w tym zakresie, w tym doradztwo i szkolenia.

 

W 2011 r. Spółka została laureatem nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie „Fundusze Unijne”.

 

Spółka została założona 9 kwietnia 2008 r.. Kapitał zakładowy GPK Sp. z o.o. wynosi 2.500.000 złotych.

DANE KONTAKTOWE:

„Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe” Spółka z o.o.

ul. Waryńskiego 32-36

budynek Inkubatora Przedsiębiorczości lokal 203 A

86-300 Grudziądz

NIP: 876-23-86-551, KRS: 0000307938

tel: 513 433 119

gpk@gpk.grudziadz.pl